• 06.Maj 09:00

  Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

  Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

  Na osnovu člana 1., 3. stav (1), 6. i člana 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili Općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/19 i 21/19), Odluka o davanju saglasnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo br. 12-30-3075/21 od 09.02.2021.godine i br. 12-30-5037/21 od 03.03.2021.godine, te Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Sarajevska filharmonija br. 06/04/UO/21 od 29.04.2021. godine objavljuje se

 • 05.Maj 09:00

  Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine: Notni arhivar

  Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine: Notni arhivar

  Na osnovu člana 1., 3. stav (1), 6. i člana 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili Općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/19 i 21/19), Odluke o davanju saglasnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo br. 12-30-3075/21 od 09.02.2021.godine, te Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Sarajevska filharmonija br. 06/04/UO/21 od 29.04.2021. godine objavljuje se

 • 19.Nov 20:00

  Koncert

  Koncert

  09.MAJ 20:30

  KONCERT

  Sarajevska filharmonija će 9. maja u gradskoj Vijećnici održati koncert sa po;etkom u 20:30h. Uz učešće Gudačkog orkestra, sopranistica Ademe Pljevljak -Krehić i Vedrane Šimić orkestar će predvoditi maestra Samra Gulamović. Poštujući epidemiološke mjere, koncert će biti održan bez publike u direktnom prenosu Televizije Sarajevo.

 • 12.Sep 19:00

  Koncert

  Koncert

  Svečano zatvaranja ovogodišnjeg festivala SVEM obilježit će izvedba čuvenog Mozartovog Requiema uz učešće solista i hora Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, te orkestra Sarajevske filharmonije pod vodstvom maestra Ive Lipanovića. Ovim koncertom želimo odati počast žrtvama COVID-a u našoj zemlji i cijelom svijetu.

 • 08.Sep 20:00

  KONCERT - Otvaranje sezone 2020/21.

  KONCERT - Otvaranje sezone 2020/21.

  Koncertom otvaranja nove sezone ujedno otvaramo 26. festival SVEM, ove godine u neobičnom, digitalnom izdanju. Pod novim okolnostima pridružujemo se globalnom obilježavanju 250 godina od rođenja Ludviga van Betovena. Orkestar predvodi maestra Samra Gulamović.

 • 03.Aug 09:00

  Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Sarajevska filharmonija

  Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Sarajevska filharmonija

  Na osnovu člana 27. stav 1. alineja 1. i člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 7. stav (1) i člana 8. stav (1) i (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine„ broj: 12/3, 34/3 i 65/13), člana 23. stav (1) Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13 i 6/16), članova 42. – 45. Pravila Javne ustanove Sarajevska filharmonija, broj: 195/02/UO/18 od 26.02.2018. godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove broj: 12/07/UO/20 od 28.7.2020., objavljuje seVideo

Sarajevska filharmonija 2016

Sarajevska filharmonija 2016

Fotogalerija

U školi

U školi

Audio

Prijava na newsletter

Unesite vašu e-mail adresu i pretplatite se na newsletter Sarajevske filharmonije.